1 Боксоор мүрысөөн “Байгал-2022”
2 Дулаасуулгын хаһада бэлэдхэл
3 Буряадай циркдэ 10 миллион түхэриг
4 Сочи хотодо Солбон Лыгденовэй үзэсхэлэн
5 Ивалгын дасанда зошодой буудал баригдана
6 Кино харуулдаг танхимууд нээгдэнэ