Халуун уһан угы болоод байхада хотын зон ямар арга оложо энэ байдалһаа гарадаг бэ? Энээн тухай "Асуулта" дамжуулгада харагты.
 
Как справляются жители города Улан-Удэ при отключении горячей воды? Как горожане находят выход из трудной ситуации? Смотрите в программе «Асуулта».