Асуулта

Асуулта. Зона отдыха

8 июля 65

Улаан-Үдымнай  түбтэ шэнын барилганууд – энээн тухай хотымнай зон юун гэжэ һананаб, эдэниинь хэр зэргэ мэдээжэ болохо гээшэб гэжэ манай хүтэлэгшэ һуража абаба.
Новые объекты в самом центре города - что думают о них наши горожане и насколько они будут популярны, узнала наша ведущая.