Общество

Һайндэрэй түгэсхэлэй үдэр

16 ноября 55

Ивалгын аймагай Хойтобэеын юрэнхы болбосоролой дунда һургуулида буряад хэлэнэй һайндэрэй түгэсхэлэй хэмжээ ябуулга үнгэрһэн байна. Эндэ аймагай һургуулинууд болон сэсэрлигүүд үзэсхэлэн дэлгээ. «Тус һайндэр энэ һургуулида үнгэргэхэеэ түсэблэһэн байнабди», – гэжэ Ивалгын аймагай захиргаанай толгойлогшо Николай Емонаков тэмдэглээ. Энэ үдэртэ «Һургуулиин һуралсалай эмхи зургаануудта буряад хэлэ зааха эрхим бодото хэрэг» гэһэн мүрысөөндэ хаабаадаһан багшанарта болон хүмүүжүүлэгшэдтэ шангууд барюулагдаа бэлэй. Тэдэнэй тоодо Поселиин юрэнхы болбосоролой дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша Людмила Банзаракцаева дипломдо хүртөө.  Багша хүн хүмүүжүүлжэ байһан үхибүүдтээ һайхан бодол түрүүлжэ, түрэһэн һайхан нютагтань, түрэл буряад хэлэндэнь дурлал, элинсэг хулинсагайнь дамжуулһан буряад ёһо заншалынь дамжуулхые оролдодог гээшэ.

В МОУ «СОШ Хойтобэе» наградили лучших воспитателей и учителей бурятского языка Иволгинского района.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!