Общество

«Сэмжүүн»

15 ноября 84

Тус ном дотор "Положение сознания и ментальных факторов" гэһэн Балман Пандита Гончог Жалцанай ба" Драгоценное ожерелье учений философских школ" гэжэ Гунчен Жигме Ванбо гэгшын буддын шажанай заншалта сударнуудта авторай тайлбари үгтэнэ. Энэ номууд Энэдхэгэй Дрепунг Гоманг дасанда, "Даши Чойнхорлин" гэжэ буддын шажанай ехэ һургуулида шудалагдадаг.

Номой хоёрдохи хубинь «Думта» гээд нэрлэгдэнхэй. Тэндэ Буддын шажанай һургуулинуудай хараса, бодолнуудай ямар байдаг тухай хэлэгдэдэг. Энэ номтойнь танилсахаяа түрэлхидынь, нютагаархидынь болон оюутад суглараа. 

2017–2019 онуудта Дэмбрэл багшын шагнагшадтаа болон буддын гүн ухаа үзэгшэдтэ уншагдаһан элидхэлнүүдынь ном боложо хэблэгдэһэн байна. Тус ном буддын шажанай болбосорол болон шэнжэлгэнүүдые дэмжэдэг жасын туһаар хэблэгдээ.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!