Общество

«Фермернүүдэй һургуули»

20 сентября 169

Улаан-Үдэдэ «Фермернүүдэй һургуулиин» ээлжээтэ халаан эхилбэ. Түсэлэй зорилгонь яажа хүдөө ажахыда ашаг олзо байгуулха, урагшань ябуулха тухай болоно. Хэдэн жэлэй туршада нютагтаа үхэр малаа үдхэдэг, Мухар-Шэбэрэй аймагай Мунко Дашинимаев энэ һуралсалда эрдэм мэдэсэеэ дээшэлүүлжэ, нэгэ ажал хэжэ байһан зонтой танилсажа, шэнэ онол аргануудые шудалхаяа ерээ. «Фермернүүдэй һургуули» мүнѳѳ гурбадахияа эмхидхэгдэнэ. Бүхы дээрээ эндэ 60 гаран мэргэжэлтэд бэлдэгдэжэ гаргагдаа.  Энэ түсэл Россельхозбанкын үүсхэлээр эмхидхэгдэжэ эхилһэн. Хоёр хахад һарын туршада фермернүүд бодото дүй дүршэлэй hургаал шудалжа, хүдөөгэй хубиин ажахы, шэнэ агротехнологинуудтай танилсажа, түрүү үйлэдбэриин газарай һалбари дээрэ hуралсал гараха болоно. 

В Бурятии начался третий поток обучения в «Школе фермера».

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!