Общество

Можохоорондын хуралдаан

21 сентября 95

Буряад Уласай бэе тамирые hэргылэлгын албанай ажалаа ябуулжа эхилhээр, 100 жэл үнгэрбэ. Энэ ушараар Засагай газарта Элүүр мэндын можохоорондын хуралдаан үнгэрөө.  Үбшэ саралгын ажалай эхи табилгада, нээрээшье, ехэ эдэбхитэй, урагшаа һанаатай зон ябаа. Эмшэд ажалаа өөhэдөө эмхидхэжэ, уласайнгаа алишье зүгтэ оршоhон холын гүүртэнүүдээр ябажа, ажаhуугшадтай харилсадаг, яагаад бэеэ hэргылжэ байхаб гэжэ заабарилдаг байгаа. Һүүлэй хэдэн арбаад жэлэй туршада тус албанай ажал хубилаа һэн. Жэшээлхэдэ, аймагуудай ариг сэбэр сахилгын станцинуудта элүүр мэндын таhалганууд бии болонхой, Улаан-Үдын бүхы эмнэлгын газарнуудаар ариг сэбэрэй заабаришан хүдэлнэ. Зүгөөр хүдөөдэ элүүрые хамгаалгын асуудалаар ажал урагшатай ябуулагдана. Мүнөө Бэе тамирые hэргылэлгын албанай урда ехэ түсэбүүд табигдана, олон зорилгонуудшье бии. Хүсэлөө нэгэдүүлжэ, алиш талаар засаг зургааниие анхаруулха, аймагуудтай хүдэлхэ хэрэгтэй. Тиихэдээл элүүр мэндэ арад зон ажаhууха болоно ха юм даа. Хамтын лэ хүсөөр энэ ажал урагшатай ябуулагдаха жэшээтэй. 

В правительстве Бурятии прошел межрегиональный форум общественного здоровья и медицинской профилактики, посвященный 100-летию службы медицинской профилактики РБ. В форуме приняли участие медицинские организации дальневосточного федерального округа, министерства Бурятии, общественные организации, муниципальные образования, а также представители СМИ.17:44

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!