Общество

Түб газарай онкологууд Улаан-Үдэдэ

30 августа 127

Николай Николаевич Блохинай нэрэмжэтэ Үндэһэтэнэй эмнэлгэ-шэнжэлэлгын түбэй онкологууд Буряад Уласта августын 27-һоо ажаллажа эхилээ. Тэдэнэр хоёр үдэрэй туршада элдэб мастер-классуудые үнгэргэжэ, үбшэнтэдые ажаглалгын аргануудые шалган, зүбшэл заабаринуудые үгэбэ. Тэдэнэр уласай эмшэдээр суг операци хэхэ, үшөө аймагай түбэй эмнэлгын байшангуудаар болон хотын эмнэлгын эмхинүүдээр ябаха юм. «Онкологиин талаар эгээл томо эмхи зургаантай үнинэй суг ажалланабди. Энэ мүнөө манай руу ерэжэ суг хүдэлэлгэ – ажаhуугшадтаа эмнэлгын талаар туhа хүргэлгыемнай hайжаруулга болоно»,– гэжэ Евгения Лудупова тэмдэглээ. 

27 августа в Улан-Удэ прибыла команда ведущих специалистов страны из НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина. На протяжении 2-х дней они провели серию мастер-классов, ряд совместных операций с местными врачами, а также провели консультации пациентов.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!