Образование

 Мэргэжэлдэ һуралсал

17 ноября 57

 Улаан-Үдэ хотын прибор бүтээлгын үйлэдбэри гадаадаһаа эдлэл оруулалгын хэмжээндэ ажаллана. Тиин заводто ороһон захилнуудай тоогой дээшэлһэнһээ боложо, зайн галай машинануудай зүйлнүүдые, мүн катушка болон хэсэгүүдые орёодог мэргэжэлтэд тон хэрэгтэй болоод байна. Манай уласта иимэ мэргэжэлтэд тон хоморой болонхой, юуб гэхэдэ, тус үйлэдбэриһөө ондоо тээ, һуралсалай нэгэшье эмхидэ энэ бэлэдхэл ябуулагдаагүй.  Энэ түсэлдэ хабаадагшадай нэгэн гэхэдэ, Буряадай улас түрын автомобиль унаа тээбэриин техникумэй Онохойн филиал болоно. Энэ түсэлэй эгээн шухалань гэхэдэ, һуралсал гараһан залан һургагшад болон оюутад хото ошожо, сагаа һалгана бэшэ, харин аймагтаа үлэхэ болоно. Иимэ һуралсал гансал Онохойн техникумдэ бэшэ, мүн лэ Ивалгын, Сэлэнгын, Кабанскын, Хяагтын аймагуудта бэелүүлэгдэхээр түсэблэгдэнэ. 

Для развития своего производства необходимы специалисты. На Приборостроительном объединении планируют обучать преподавателей из районных СПО, которые по завершении учебы смогут поделиться полученными заданиями со своими студентами.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!