Дамжуулганууд

Шэнэ жэлээ угтуулан

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Шэнэ жэлээ угтуулан

Шэнэ жэлээ угтуулан, "Буряад ТВ" субагай дэлгэсэй зураг буулгагшада айлшаар.

Накануне Нового года мы побывали в гостях у дружной семьи нашего главного оператора Андрея Дармаева.

Шэнэ жэлээ угтуулан
12 января 669