«Буряадхан гарбалайм ёһо юм даа»

Буряад арадай заншал, соёл, түүхэ, ёhо гурим, наадан болон эдеэ хоол тухай манай тусхай дамжуулгада харагты.

Традиции и национальные игры бурят, знакомство с культурой и историей народа. Смотрите в специальной программе на телеканале «Буряад ТВ».

Сагаалган 2024
27 февраля 94