Дамжуулганууд

Орос-Монголой хани барисаанай үдэрнүүд / Дни российско-монгольской дружбы

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Орос-Монголой хани барисаанай үдэрнүүд. Баттувшин Балданцэрэн

Нэгэ хүн бүхэли оркестрэй үүргэ дүүргэнэ. Баттувшин Балданцэрэн Орос-Монголой хани барисаанай үдэрнүүдтэ зорюулагдаһан «Буряад ТВ» субагай тусхай түсэлдэ хүгжэм болон Буряад нютаг орон тухай.

Человек-оркестр! Баттувшин Балданцэрэн о музыке и о бурятской земле в специальном проекте Буряад ТВ, посвященном Дням российско-монгольской дружбы.

Орос-Монголой хани барисаанай үдэрнүүд / Дни российско-монгольской дружбы
30 октября 62